Всевишній Аллах надав мусульманам місяць Рамадан, який шанується всіма віруючими як місяць, коли можна заслужити прощення гріхів і коли може бути надіслана від Всевишнього благодать. У місяць Рамадан людству була надіслана Свята Книга — Коран. У місяць Рамадан доля кожного людини записується на майбутній рік. Всі ночі святого місяця Рамадан є найкращими в році, але особливою ніччю місяця Рамадан є Лейлят-уль Кадр або Ніч Передбачення — це найкраща ніч не тільки місяця Рамадан, але і всього року.

Лейлят-уль Кадр була облагодійнена Аллахом, Лейлят-уль Кадр Всевишній виділив серед усіх інших, вона стала більш значущою, ніж всі інші місяці в році.

Є думка ісламських вчених, що назва ночі «Аль-Кадр» походить від слова «каддара», яке в перекладі означає «передбачати» або «передопреділяти», оскільки в цей час Всевишній передбачає ті справи, які стануться протягом року.

Інше ж думка стверджує, що суть назви Лейлятуль Кадр полягає в значенні «Ніч величі», адже Аль-Кадр славна і велика, перевершуючи за значенням тисячу місяців, а також, що всі вчинені в цю Ніч праведні вчинки за своїм значенням також перевершують усі праведні поступки, здійснені в інший час.

Відносно цієї ночі в Корані є окрема сура «Аль-Кадр [Предопределение]».

Щодо того, в який саме час настає ця ніч, існує багато хадісів, які були розповідані багатьма сподвижниками Пророка Мухаммада ﷺ.

«Чекайте наступлення Ночі Могутності в одну з десяти останніх непарних ночей Рамадану» (аль-Бухарі).

«Той, хто чекає Ночі Могутності, хай чекає її протягом останніх семи ночей Рамадану» (аль-Бухарі, Муслим).

Щодо цього, Ібн Хаджар привів більше сорока різних думок, і на його думку найпереднішою залишається думка, що Аль-Кадр — одна з останніх десяти ночей в місяць Рамазан, причому непарна.

У книзі по тлумаченню Священного Корану «Рисале-і Нур» є важливий відривок на цю тему:

🌙 «Оскільки існує велика ймовірність того, що ніч 27-го рамадану може бути «Ніччю Приречення» (Лейлят-уль Кадр), то низка вчених-муджтагідів погодили думку про те, що «Ніч Приречення» припадає саме на цю дату. Якщо насправді це й не так, втім, оскільки мусульманська умма вважає цю ніч такою, то, іншаллаг, вона удостоїться визнання на кшталт справжньої «Ночі Приречення».

(Промінь📚)

✨Лише Рамадан дає можливість заробити плоди вісімдесятирічного життя. І вагомим доказом цього є коранічний аят, у якому мовиться про те, що «Ніч Приречення» (Лейлят-уль-Кадр) набагато краща за тисячу місяців.