ОБМИВАННЯ ПЕРЕД НАМАЗУ («вуду»)

Вуду складається з миття обличчя; рук, включаючи лiктi; стоп, включаючи щиколотки; вологого протирання однiєї четвертої частини голови.

Порядок здiйснення вуду:

При можливостi повернутися на Каабу.
Сказати про себе: «Намiрився здiйснити уду,

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ‎ أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

а’узу бiлляhi мiнаш-шайтанiр-раджiм, бiсмiлляhiр-рахманiр-рахiм».

[«Вдаюся до Аллаха від проклятого (дослівно:» побиваемого камінням «) сатани.

Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!»]

Потім тричі вимити кисті до зап’ясть. Між пальцями не повинно залишитися сухих місць. Якщо є каблучка, то треба пересунути її.
Тричі правою рукою набрати в рот води, тричі прополоскати й виплюнути.

Почистити зуби місваком або щіткою, або великим і вказівним пальцями.

Тричі правою рукою набрати в ніс води, лівою рукою висякатися.

Тричі вимити обличчя від місця росту волосся на лобі до підборіддя.

Тричі вимити праву руку, потім ліву, включаючи лікті.

Одноразово вологою правою рукою протерти одну четверту частину голови.

Одноразово вологими мізинцями протерти внутрішню поверхню вух, великими пальцями – їх задню поверхню.

Одноразово тильною стороною кистей рук протерти шию.

Починаючи з мізинця, тричі вимити праву ступню, потім ліву, включаючи щиколотки.
Набравши правою рукою води, випити її стоячи, є сунною.
Багаторазово винагороджується проголошення після уду «Каліма-і-шаhадат» і трикратне читання сури «Аль-Кадр».

Фарди вуду:

[Фард – повелiння Всевишнього Аллаhа, обов’язковi для виконання. Такi як Намаз, Пiст, Закят. Невиконання фарду – харам. Той, хто заперечує фард, вiдступає вiд вiри.]

1 — Миття обличчя один раз.
2 — Миття рук, вкючаючи лiктi, один раз.
3 — Вологе протирання однiєї четвертої частини голови.
4 — Миття стоп, включаючи щиколотки, один раз.

Сунни вуду:

[Сунна – слова та дiї нашого улюбленого Пророка (саллалаху ‘алейхі ва саллям), здiйсненi як ‘iбада (поклонiння) та переданi нам як бажанi для виконання.]

1 — Намiр здiйснити уду.
2 — Починати з проголошення «А’узу бiлляhi мiнашшайтанiр-раджiм, бiсмiлляhiр-рахманiр-рахiм».
3 — Спочатку вимити кистi рук.
4 — Почистити зуби мисваком або щіткою, або великим і
вказівним пальцями.
5 — Мити, щоб не залишилось сухих мiсць.
6 — Мити, потираючи долонями.
7 — Тричi набрати в рот воду, прополоскати й виплюнути.
8 — Будучи не в постi, воду набирати повним ротом.
9 — Тричi набрати в нiс воду, висякатися лiвою рукою; будучи не в постi, воду набирати бiльше.
10 — Дотримувати послiдовностi миття частин тiла.
11 — Кожну частину тiла мити тричi.
12 — Миття кистей i стоп починати з кiнчикiв пальцiв.
13 — Мити промiжки мiж пальцями.
14 — Вологими пальцями зачесати бороду.
15 — Якщо на пальцi є каблучка, то треба пересунути її.
16 — Вологе протирання вух.

Дiї, що порушують вуду:

1 — Природнi відправлення з переднього й заднього проходів, включаючи гази.
2 — Витiкання з тiла кровi, гною, жовчi й сукровицi.
3 — Блювота повним ротом.
4 — Витiкання слини, яка бiльш нiж наполовину мiстить в
собi кров.
5 — Спати лежачи або притулившись до чого-небудь.
6 — Втрата свiдомостi, сп’янiння.
7 — Смiх пiд час здiйснення намазу, що чується навколишніми.
8 — Присутнiсть на тiлi речей, що не пропускають воду (лак для нiгтiв, тiсто i т.п.) та перешкоджають здiйсненню уду й гусуля.

Що не можна робити при вiдсутностi вуду:

1 — Здiйснювати намаз.
2 — Торкатися Священного Кур’ану.
3 — Робити земнi уклони: Тілаулат-сажда, Шукур-сажда, Саху-сажда i т.п.

 

ГУСУЛЬ – миття всього тiла.

Стани, при яких необхiдний гусуль:

Чоловiки й жiнки здiйснюють гусуль пiсля статевої близькостi, жiнки – пiсля мiсячного й пiсляпологового очищення.
Є фардом гусуля помивання волосся бiля коренiв. Якщо пiд час миття вода потрапляє на коренi волосся, то немає необхiдностi розпускати косу.
Пiд час миття є ваджiбом пересувати надягнутi каблучки й сережки.
Гусулем є полоскання рота, промивання носа й триразове занурення в непроточну водойму, площа якої не менш нiж 45-50 квадратних метрiв.
Вiрним буде й гусу ль тiєї людини, яка викупається в проточнiй водi.
Що-небудь на шкiрi, нiгтях й пiд ними, що перешкоджає проникненню води (лак, тiсто i т.п.), робить гусуль неповним.

Що не можна робити при вiдсутностi гусуля:

1 — Входити в мечеть.
2 — Читати Священний Кур’ан.
3 — Торкатися Священного Кур’ана.
4 — Обходити Священну Каабу.
5 — Здiйснювати намаз.
6 — В перiод мiсячного й пiсляпологового очищення жiнки не здiйснюють намаз й не постяться (їх пiст переноситься).

Особливi стани у жiнок:

1 — Мiсячне очищення («Хайд»).
2 — Пiсляпологове очищення («Нiфас»).
3 — Патологiчна кровотеча («Узур»).

(Знання про цi стани є для кожної жiнки фардом. )

Фарди гусуля: 

1 — Мазмаза: прополоскати водою рот до горла.
2 — Істiншак: глибоко промити нiс водою.
3 — Вимити все тiло, не залишаючи сухих мiсць.
Пiсля мазмаза бажано випити повний ковток води.

Сунни гусуля:

1 — Миття кистей три рази.
2 — Миття статевих органiв.
3 — Якщо на тiлi є бруд, треба прибрати його.
4 — Здiйснити уду (мале обмивання).
5 — Миття всього тiла три рази.
6 — Три рази полити воду на голову; потiм тричi – на правий бiк; потiм тричi – на лiвий бiк.
7 — Намiр в серцi здiйснити гусуль i проголошення намiру:
«Намiрився очиститися здiйсненням гусуля».
8 — Пiд час миття кистей сказати «А’узу бiлляhi мiнашшайтанiр-раджiм, бiсмiлляhiр-рахманiр-рахiм».
9 — Уникати зайвої витрати води.
10 — Закривати забороненi частини тiла. Особливо це важливо робити в банях.

11 — Мити тiло, протираючи долонями.
12 — Митися не на очах у людей.
13 — Не розмовляти пiд час гусуля.
14 — Митися, повернувшися до Кааби.

Здiйснення гусуля iз дотриманням всiх Фардiв,
Сунн i Правил Пристойностi:

Людина, яка бажає здiйснити гусуль, спочатку промовляє «А’узу бiлляhi мiнаш-шайтанiр-раджiм, бiсмiлляhiр-рахманiр-рахiм», потiм робить намiр. Миє кистi рук та чистить нiгтi.
Потiм миє статевi органи й все тiло.
Пiсля цього тричi ретельно полоще зуби й рот до горла, набираючи воду в рот правою рукою. Потiм тричi миє нiс, набираючи воду правою рукою тощо. Для того, щоб добре почистити нiс, пiсля кожного промивання висякатися лiвою рукою. Потiм здiйснює мале обмивання – уду в звичайному порядку. Якщо пiд час миття бiля нiг збирається вода, то ноги миє на завершення гусуля. Пiсля уду три рази ллє воду на
голову, потiм тричi – на правий бiк i тричi – на лiвий, миє все тiло. Окремо промиває пупок та iншi мiсця, куди погано потрапляє вода. Якщо волосся довге, треба його розпустити, промити волосся бiля коренiв. Якщо на тiлi є перев’язана
рана, мочити її не бажано – треба протерти пов’язку вологою рукою.

Фiзична користь гусуля:

Гусуль – повне ритуальне обмивання, що очищує людину вiд духовної нечистоти i, без сумнiву, корисне для його тiла. Гусуль нормалiзує фiзичний тонус органiзму. Пiсля гусуля покращується серцево-судинна дiяльнiсть та стабiлiзується
артерiальний тиск, покращується шкiрне дихання, з шкiрних покривiв видаляється незліченна кількість хвороботворних мікробів.

ТАЯММУМ  — протирання обличчя й рук землею.

Причини, з яких здiйснюється таяммум

Будь-яка людина може здiйснити таяммум замiсть
уду й гусуля з наступних причин:

1 — Вiддаленiсть джерела води бiльш нiж на одну
милю (приблизно 3032 метри).
2 — Хвороба.
3 — Холод.
4 — Небезпека з боку ворога.
5 — Обмежена кiлькiсть води за умови вiдсутностi джерел її поповнення.

При здiйсненнi таяммуму каблучки й браслети необхiдно зняти або ж пересунути.

Як робити таяммум:

Сказати про себе: «А’узу бiлляhi мiнаш-шайтанiрраджiм, бiсмiлляhiр-рахманiррахiм. Намiрився очиститися здiйсненням таяммуму».
Розкривши пальцi кистей рук, iз силою опустити долонi на чисту землю й провести ними спочатку
вперед – вiд себе, потiм назад – до себе. Протерти долонями обличчя. Вдруге вдарити по землi й протерти руки до лiктiв.

Порядок здiйснення таяммуму чоловiками та жiнками однаковий.

Фарди таяммуму:

1) Зробити намiр: «Намiрився здiйснити таяммум для уду (або для гусуля, або для здiйснення намазу)».
2) Два удари: Вдаривши долонями по чистiй землi, протерти ними обличчя; потiм, вдаривши повторно, протерти ними руки до лiктiв.

Сунни таяммуму:

1. Почати зi слiв: «А’узу бiлляhi мiнаш-шайтанiр-раджiм, бiсмiлляhiр-рахманiр-рахiм».
2. Опустити кистi з розкритими пальцями на землю.
3. Провести долонями по землi
вперед вiд себе, потiм назад до себе.
4. Дотримуватися послiдовностi й безперервностi дiй.