Сенс і мета буття людини в цьому світі полягає в пізнанні Творця Всесвіту й поклонінні Йому. Людина, яка за своєю природою бажає бути вічною й має постійні прагнення і нескінченні страждання, претендує на вічне щастя й вічне життя.

Способи пізнання Творця Всесвіту і шляхи досягнення цього щастя, як і всі духовні потреби, ясно описані в Священному Корані.

Зрозуміти ж Коран можливо за допомогою тлумачень його смислів – тафсіру. З часів епохи Пророка Мухаммада (Мир йому і благословення), відомої як «доба щастя» і до наших днів великими людьми були написано тисячі тафсірів. І ці тафсіри просвіщали й наставляли своїх сучасників.

Найбільша потреба в істинному пізнанні Творця відчутна сьогодні. Найсерйозніша небезпека для людей нашого часу полягає в тому, що з запереченням основ віри, які виходять від науки і філософії, псуються серця й руйнується віра і моральність.

Наше століття, на відміну від попередніх століть, через ідеї матеріалізму і атеїзму, стало століттям сумнівів і заперечень. Тому доносити істини віри до сучасної людини, що бажає знати причину і суть кожної речі і яка не бажає вірити наосліп, необхідно за допомогою розумних, логічних і наукових доказів.

Отже, «Рісале-і Нур» є тлумаченням смислів Священного Корану, яке відповідає на цю потребу сучасності й відповідає поняттям і духу нашого часу. У цих книгах на численних прикладах переконливо дається відповідь на такі важливі для кожної людини питання, як:

● «Хто я?»

● «Звідки я прийшов?»

● «Куди я піду?»

● «У чому полягає сенс мого життя?»

● «Звідки  з’являються на світ істоти всесвіту і куди вони йдуть?»

● «Який сенс їхнього буття?»

«Рісале-і Нур», будучи тлумаченням Священного Корану, об’єктивно роз’яснює істини і основи віри й відповідає на духовні потреби сучасної людини.

Найправильні рішення про кожну книгу може прийти лише після особистого прочитання й вивчення цієї книги. Це правило цілком поширюється і на «Рісале-і Нур». Описати справжній смисл цього тлумачення іншою мовою дуже складно. На цьому ознайомчому сайті у вигляді зразка Вашій увазі будуть представлені деякі уривки з цих книг.

Зусилля – від нас, а успіх – від Усевишнього.