Подібно до того, як істоти свідчать про необхідність буття і про єдність Всевишнього Аллага, вони вказують і на Його великі, прекрасні і досконалі якості, ніж оголошують про те, що в Суті Творця, в Його атрибутах, якостях, іменах і діяльності відсутні недоліки і вади. Адже досконалість твору очевидно вказує на досконалість дії; досконалість дії явно вказує на досконалість імені; досконалість імені ясно говорить про досконалість якості; досконалість якості достовірно повідомляє про досконалість атрибута, а досконалість атрибута, в свою чергу, в ступені істинної переконаності показує досконалість суті.

Отже, досконалість візерунків і прикрас якогось палацу вказує на досконалість дій, видимих в цих візерунках і прикрасах, зроблених майстром-інженером. У свою чергу, досконалість дій показує досконалість імен і звань, якими володіє цей майстер. Досконалість імен і звань вказує на досконалість якостей. Досконалість якостей говорить про досконалість особистих атрибутів. Нарешті, досконалість атрибутів вказує на досконалість особистості цього майстра.

Таким чином, досконалість видимих у Всесвіті творінь інтуїтивно говорять про досконалість дій; досконалість дій вказує на досконалість імен діяча; досконалість імен повідомляє про досконалість якостей; досконалість якостей – про досконалість особистих атрибутів; досконалість атрибутів вказує на досконалість Всевишнього Творця.

[Рісале-і Нур  – “Месневі-і Нуріє”]