ТАВАФУК

ТАВАФУК: ВИДИМЕ ДЛЯ ОКА КОРАНІЧНЕ ДИВО

Дивовижність, пов’язана з будовою Корану, про яку мовить Бадіуззаман, має назву «тавафук», що означає «збіг проявів,  не пов’язаних зовні,  і випадкових явищ, що є свідченням очевидної закономірності у заздалегідь визначеному Творцем впорядкуванні, як прояву Його волі та наміру щодо порядку і суті послання».