Уривок з книги «Месневі-і Нуріє»

Нагадування

Докази та аргументи, що проголошують нам про Творця світу і дають можливість Його пізнати, незліченні і незчисленні. Найбільшими з них є три:

Перший доказ це Всесвіт – велика книга, деякі ознаки якої ти вже бачив і чув;

Другий доказ це Пророк Мухаммад (мир йому і благословення Всевишнього) – найбільше знамення Книги Всесвіту, печатка всіх пророків (мир їм) і ключ до прихованих скарбниць;

Третій доказ це Коран – тлумачення книги світобудови і довід Аллага перед Його створіннями.

Зараз ми, в декількох «краплях» ознайомимося з іншими доказами Його слова.

ПЕРША КАПЛЯ

Друже! У відповідь на питання «Хто такий високоповажний Мухаммад (мир йому і благо)?», Якого ми називаємо промовисто доказом і який є великою духовною особистістю, яка описує нашого Творця, ми скажемо: високоповажний Мухаммад (мир йому і благо) – це така особистість, для якої, внаслідок своєї духовної величі, вся поверхня Землі є мечеттю акса (великим і широким місцем поклоніння). Поважна Мекка – його міхраб (ніша). Пресвітла Медіна – мінбар (катедра) його достоїнств і досконалостей. Він – останній і найпіднесеніший імам для громади, що повірили; він – славний проповідник роду людського, що викладає правила досягнення щастя. Пророк Мухаммад (мир йому і благо) – керівник всіх пророків (мир їм); він виправдовує і підтверджує їх [пророцтво], тому що його релігія вбирає в себе основи всіх релігій. Він – глава всіх святих (Аулія), і сонцем своєї пророчої місії наставляє, виховує і просвіщає їх.

Ця особистість (мир йому і благо) є полюсом (Кутб) і центральною точкою в колі вихваляння Всевишнього (в колі зікру), навколо якого, підтверджуючи його слова і повторюючи їх, об’єдналися всі пророки (мир їм) і праведники (хай буде задоволений ними Аллаг). Він світле дерево, корінням якого є небесні закони пророків (мир їм), а гілками – натхненні знання святих. У зв’язку з цим, про що б він не заявив, його підтверджують всі пророки (мир їм), які спираються на свої знамена (му’джіза), і всі святі, що ґрунтуються на своїх чудесах (Карамат).

Так, є печатки та підписи всіх живих людей, повідомляють про підтвердження всіх його заяв. Наприклад, однією із заяв цієї особистості є єдинобожжя (таухид). Воно описується і викладається благословенною фразою: لا اله الا الله «Немає бога, окрім Аллага». Всі люди минулого і майбутнього, що входять в коло релігії і в коло зікру цієї особистості, зробили цю святу фразу стовпом віри, і невпинно її повторюють. Отже, вони переконалися і переконалися в правдивості та істинності цієї заяви. В результаті, ця благословенна фраза, охоплюючи часи і простори, не сходить з вуст різних за вченням, принципам і традиціям людей.

Виходячи з цього, у жодного сумніву немає права простягати руку заперечень до цього, правдивість та істинність якого доведена доказами незліченних свідків!

ДРУГА КАПЛЯ

Друже! Це світлий доказ, який стверджує єдинобожжя і наставляє рід людський, що забезпечений пророцтвом і святістю. Одне з них є незаперечним історичним свідоцтвом (таватур), а інше – одностайним підтвердженням (иджма’). І в той же час, воно підтверджено знаками надзвичайних станів, що проявилися до початку місії пророцтва і званих благими ознаками (ірхасат), а також Благовіст небесних книг і численними повідомленнями Хатіфинів (таємних голосів невидимих духовних істот).

Проявилися від цього світлого доказу чудеса – такі, як розколювання Місяця, витікання води з його пальців, підпорядкування дерев його наказам, послання дощу після його благання, насичення багатьох людей дуже малою кількістю їжі, а також розмову вовка, газелі, верблюда, каменю та інших створінь – підтверджують [істинність місії] цієї особистості (мир йому і благо).

Втім, для підтвердження і доказів його пророцтва досить одного лише шаріату, який виступає гарантом і достатнім засобом для здобуття щастя цього світу та світу вічного. У попередніх фрагментах ми побачили деякі з променів сонця його шаріату. У повторі, затягувати виклад, немає необхідності.

ТРЕТЯ КАПЛЯ

Друже! Подібно до того, як правдивість цієї особистості (мир йому і благо) підтверджена доказами із зовнішнього світу, вона підкріплюється ознаками, існуючими в ній самій, бо вона, подібно до сонця, вказує на себе своїм світлом. Наприклад, весь світ свідчить про те, що в цій людині поєдналися найвищі з благих звичаїв, і загальновизнаним є те, що він – носій духовної особистості, яка вбирає в себе найчистіші риси характеру. Сила його віри, засвідчена богобоязливістю, покорою і поклонінням знаходиться на найвищому ступені, а також, яка виходить із його життєпису: ступінь надійності, досконала серйозність і стійкість, сила впевненості в кожній справі і вчинках. Вони є твердими доказами того, що він вірний правді і слідує істині. Так, зелень листя, аромат і краса квітів, свіжість плодів – свідки того, що дерево є здоровим і повним життя.

ЧЕТВЕРТА КАПЛЯ

Друже! Плинність часу і віддаленість місця сильно впливають на критичне судження і сприйняття його розумом. Однак, слідуючи правилу: ليس الخبر كالعيان «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути», давай вийдемо за межі фантазій цього століття і оточення, перенесемося крізь час і простір і подумки вирушимо на Аравійський півострів, де в Пресвітлій Медині особисто зустрінемося з цією великою людиною, де зійшло на високий мінбар щастя, і послухаємо його звернену до людства проповідь.

Отже, подумки ми опинилися там. Дивись: цей загальний наставник, цей святий проповідник, надзвичайним чином поєднує в собі прекрасну зовнішність з досконалою вдачею, взявши в руки повно дорогоцінних каменів, чудово викладає книгу, читає всім людям одвічну проповідь, послану з вищих світів, спонукаючи прислухатися всіх синів Адама, джинів та інших істот. Так, він повідомляє про дуже великий послух, розкриває дивовижну загадку створення світу, відкриває секрет укладеної у Всесвіті мудрості і дає відповідь на три питання, звернених філософією і мудрістю до людського роду: «Хто ви? Звідки приходите? Куди йдете?».

П’ЯТА КАПЛЯ

Друже! Подивися, як ця світла особистість, цей наставник віри високоповажний Посланник Аллага (мир йому і благо), за допомогою світла поширеного їм істини і сяйва правди змінив вигляд світу, перетворивши ніч людства в день, а зиму в весну. Так, якщо на Всесвіт не дивитися світлим поглядом цієї особистості, то він буде перебувати в загальній жалобі. Всі істоти будуть один для одного чужими, ворогами, а неживі творіння звернуться до деяких мерців. Люди і тварини, немов сироти, поринуть в ридання від страху загибелі та розлуки, а Всесвіт – з усіма його діями, перетвореннями, візерунками, з усім розмаїттям – видаватиметься нам грою, яка залежить від випадковості. Особливих збитків зазнають люди, ставши найнижчими від тварин.

Отже, якщо не розглядати Всесвіт поглядом віри, як вчила ця людина, то все представиться в такому страшному і похмурому образі. Однак, якщо подивитися поглядом цього досконалого наставника, тобто крізь призму віри, то все постане світлим, сяючим, одушевленим, живим і радісним.

Так, зі світлом віри Всесвіт перестав бути місцем загальної жалоби і звернувся до мечеті, де поминають і дякують Всевишньому. Істоти, що здавалися один одному ворогами, стали братами і друзями. Мляві створіння, які називали себе мертвими, взяли образ життя і доброзичливих покірних службовців, мовою свого стану показують знамення свого Творця. Плаче і скаржиться чоловік, що виглядав сиротою, став покірним і вдячним своєму Творцеві творінням. Рухи, перетворення, різноманітність і візерунки Всесвіту позбавляються від марноти, перетворюючись в образ Господніх листів, сторінок втілених знамень і дзеркал Божественних імен.

Одним словом, зі світлом віри світ знаходить такий розвиток, що отримує назву «Книга Божественної мудрості». Людина виходить з ряду принижених, бідних і безсилих тварин. Завдяки силі своєї слабкості, могутності свого безсилля, величі своєї покірності Всевишньому, а також сяйву серця і пишності віри свого розуму він піднімається до висот намісництва і правління. Ті ж безсилля, потреби, бідність і розум, що є причиною його падіння, служать підйому і піднесенню. Минуле, що виглядало великою і похмурою могилою, освітлюється світлом пророків і святих. Майбутнє ж, що має вигляд темної ночі, освітлюється променями Корану, що входить в образ Райських садів.

З цього випливає, що якби не було цієї світлої особистості, Всесвіт, людина і все суще були б рівні небуттю, втративши цінність і важливість.

Виходячи з цього, для настільки дивного, приголомшливого і прекрасного Всесвіту необхідний саме такий дивовижний наставник і тлумач! Священний хадис (хадис аль-Кудс) لولاك لما خلقت الافلاك має сенс: «Якби не було цієї особистості (мир йому і благо), то не було б і Всесвіту», проливає світло на цю істину.

ШОСТА КАПЛЯ

Друже! Людина, яка читає цю одвічну проповідь (мир йому і благо), є таким собі живим сонцем, яке висвітлює досконалість Всесвіту. Вона проповідує про вічне щастя. Вона відкрила нескінченну милість і оголошує про неї. Це глашатай краси Божественного панування (рубубіят) і відкривач прихованих скарбниць Божественних імен.

Так, з точки зору своєї місії, вона є аргументом істини, сяйвом правди, сонцем прямого шляху і засобом здобуття щастя. З точки зору своєї особистості, вона – уособлення любові Милостивого Творця, втілення Господньої ласки, гідність людської суті, найцінніший і найбільш значимий плід древа світобудови. Релігія, до якої вона закликав, з надзвичайною швидкістю охопила як схід, так і захід. Її прийняла п’ята частина людства. Так хіба ж проти проголошуваних істин такої особистості можуть мати місце заперечення нафсу і сатани?!

СЬОМА КАПЛЯ

Друже! Лише Божественна сила могла, що привела цю особистість в дію, дати їй можливість провести такі перетворення.

Подивися, особливо, на перетворення і діяльність, здійснені ним на Аравійському півострові! У цих пустелях жили фанатики збереження своїх звичаїв, вкрай вперті дикі племена, яким не було рівних у безсердечності і жорстокості, які анітрохи не засмучуючись, живцем ховали в землі своїх дочок. Цей світлий чоловік в короткий час усунув погані звичаї цих племен, замінивши їх благими. Завдяки принесенню цим наставником світла віри, ті дикі люди стали вчителями людського роду і прикладом для цивілізованих суспільств. Настільки велике і велике царство цієї особистості є не тільки і не стільки зовнішнім, матеріально відчутним, скільки внутрішнім, духовно привертає розуми і притягає серця! Підкоривши собі всі душі і нафси, ця людина стала улюбленцем сердець, учителем і просвітителем умів, вихователем пристрастей і царем душ, що і понині так.

ВОСЬМА КАПЛЯ

Друже! Ти знаєш, що усунути таку маленьку звичку, як куріння або будь-яку іншу пристрасть, дуже складно. Навіть якийсь великий правитель, з великою наполегливістю бажаючи усунути будь-яку межу якогось маленького народу, стикається з великими труднощами. Тим часом, цей світлий чоловік, з малою силою і в короткий час усунув безліч звичаїв дуже фанатичних і впертих народів, заповнив їх місце високими вдачами і чистими традиціями.

Так, стан Умара ібн аль-Хаттаба (нехай буде задоволений ним Аллаг) до [прийняття] Ісламу і після є прекрасним прикладом цього положення. І в основній діяльності цієї людини є ще тисячі подібних до цього чудес.

Діяльність цієї особистості в ті часи ми називаємо чудовою. Цікаво, якби сотні сучасних філософів вирушили в ті часи, на той дикий півострів, і довгий час намагалися виправити тих диких людей, змогли б вони навіть, наприклад, за п’ятдесят років, зробити те, в чому цей наставник досяг успіху за рік? Та ніколи!

ДЕВ’ЯТА КАПЛЯ

Друже! Розумна людина не зможе збрехати в спірному питанні, так як побоїться, що, врешті-решт, його брехня вийде назовні, і вона осоромиться. А також, коли якась людина вимовляє брехню, вона не може робити це без коливань, без сорому, навіть якщо це якась незначна особистість, наділена невисокими повноваженнями і висловлюється щодо простого питання у вузькому колі!

Так хіба може людина, що володіє найвищою гідністю і наділена великим обов’язком, заявити щось фальшиве, і таке, що суперечить істині, що стосується дуже важливих питань, перед обличчям широких народних мас і лютих ворогів ?!

Отже, ця світла особистість читає одвічну проповідь без сорому і сумніву, без страху і хвилювання, з чистим і щирим серцем, абсолютно серйозно; він зачіпає честь своїх ворогів, висміюючи їх розум і ображаючи їх его. Цікаво, хіба є хоч якась вірогідність того, щоб від цієї особистості, в такому положенні і в такому важливому питанні, виходила хоч частка хитрості? Та ніколи!

ان هو الا وحى يوحى

«Адже це – одкровення, яке відкривається йому!» (Коран 53: 4)

Правда не потребує хитрості і виключає ймовірність присутності обману. Погляд який побачив істину не опуститься до ницості брехні і не скаже, що суперечить істині; він очистить її від вигадок так, що їх неможливо буде сплутати.

ДЕСЯТА КАПЛЯ

Друже! Цей наставник, бажаючи застерегти людський рід, повідомляє про страшні істини, а для того, щоб порадувати людей, благовістить їм про речі, які притягують серця і залучають розуми.

Так, у людей є таке прагнення, така цікавість до відкриття істин і дивовижних речей, що на цьому шляху вони готові пожертвувати своїми життями і майном. Так чому ж вони не надають значення істині, відкритій і проголошеній цією людиною?! Тим часом, знавці і глядачі істин – все пророки (мир їм), святі і праведники – одностайно підтверджували і підтверджують її [слова].

Ця людина (мир йому і благо) говорить про справи Султана, у володіннях якого Місяць подібний Мусі. Вона каже про дивовижні чудеса і повідомляє про найжахливіші потрясіння і перевороти.

Зверніть увагу як зчитуються їм знамення (аяти) з цієї одвічної проповіді:

اذا الشمس كورت ۝ اذا السماء انفطرت ۝ اذا زلزلت الارض زلزالها

«Коли сонце згорнеться»(Коран 81:1). «Коли небо розколеться» (Коран 82:1). «Коли струснеться земля, здригаючись (Коран 99:1)

Вона повідомляє людству про таке майбутнє, в порівнянні з яким мирне майбутнє подібно до краплі, і проповідує про таке щастя, в порівнянні з яким земне щастя подібно сну.

Так, за завісою цього Всесвіту нас очікують дивовижні речі, а тому нам необхідна незвичайна людина, яка побачить ці речі і достовірним чином повідає нам про них.

Також, ця людина викладе вимоги нашого Творця і повідомить про багато істин і неминучих речей. Дивовижно! Чому ж більшість людей відводить погляд від правди і не відповідає гласу істини?!

ОДИНАДЦЯТА КАПЛЯ

Друже! Цей світлий чоловік (мир йому і благо), який читає одвічну проповідь з високого мінбару, який постав перед нами в образі духовної особистості і відомий в світі своїми високими якостями, є вірним, що є доказом єдності Всевишнього і правдивим підтвердженням істинності єдинобожжя, а також твердим аргументом і явним доказом приходу вічного щастя.

Його заклик до прямого шляху є як причиною втілення вічного щастя, так і засобом його досягнення, а його благання і поклоніння – причиною створення та існування цього щастя.

Дивись! Ця особистість – імам (голова) людського роду. Його мечеть (місце поклоніння) – не один лише Аравійський півострів, а вся земна куля. Громада цього імама складається не тільки з його сучасників – вона включає в себе все людство від часів Адама (мир йому) і до кінця світу. Кожен ряд тих, хто молиться, що складається з людей свого століття, одноголосно вимовляє «амінь» на його благання.

Ця людина молить про задоволення настільки сильною потребою, яка охоплює потреби всіх живих створінь, що не тільки та громада, а й земля, небо, і все суще говорить на його благання «амінь», тобто: «О, Господь наш! Прийми його благання! Ми молимо про те ж і бажаємо того ж, що просить він!».

Стоячи в намазі попереду тієї великої громади, він благає так покірно і смиренно, волає з таким глибоким сумом і з таким сильним бажанням, що весь Всесвіт приходить в хвилювання і приєднується до його прохання. Так, він благає про таку мету, що якщо вона не втілиться, то не тільки істоти, але і весь світ втратить свою цінність, опустившись до найнижчого стану! За допомогою того, про що він просить, все суще досягає своєї досконалості.

Цікаво, до кого звертається ця людина, молячись про задоволення цього бажання? Він волає щоб його чули, приймали і виконували прохання найменшої, непомітної живої істоти, мовою свого стану того, хто молиться про виконання найнікчемнішої потреби. Той, до Кого звернена ця молитва, бачить навіть найдрібніші прагнення самого простого власника життя до самої скромної мети, і задовольняє його, тим самим надаючи милість і шану. Своєю впорядкованістю, турбота і прийняті в результаті цих прохань заходи, не залишають сумнівів у тому, що вони можуть виходити і виходять тільки від одного, що чув і бачив, Знаючого і Мудрого Творця.

Цікаво, про що ж просить, стоїть на тому мінбарі і здіймаючи руки до небес людина, слідом за якою все суще, приєднуючись до її молитви, мовить «амінь»? Вона просить достатку Всевишнього Аллага, споглядання Його краси в Раю і вічного щастя. Навіть якби не було милості, мудрості, справедливості і їм подібних незліченних причин створення того, про що вона просить, то однієї лише молитви і одного тільки прохання цієї світлої особистості було б достатньо для створення і обдарування Рая. З цього випливає, що пророча місія цієї особистості є причиною створення земного світу для випробування і поклоніння, а молитви і прохання, вимовлені ним в поклонінні, стають причиною створення вічного миру для нагороди і подяки.

Високий порядок, безмежна милість, прекрасне мистецтво і бездоганна краса несумісні з несправедливістю і потворністю. Так, чути самий тихий поклик самого простого творіння про найскромніші потреби, і відповідати на нього, в той же час не слухати найгучнішого поклику про саму велику справу і не відгукуватися на нього, є безприкладним неподобством і недоліком! Це ж є неможливим, бо тоді краса суті перетвориться в неподобство суті! Зміна істин на їх протилежність неможливо.

ДВАНАДЦЯТА КАПЛЯ

Друже! Того, що ти побачив і почув про що проповідує наставник, досить, адже осягнути всю повноту його особистості неможливо. Якщо це так, повернемося назад, щоб розгледіти світло, що осяяло наступні століття. Дивись! Сонце «Століття Щастя», опромінивши своїм світлом наступні століття, дало життя таким сяючим особистостям, як: Абу Ханіфа, Шафіі, Абу Язід, Джунайд Багдаді, Абдулькадир Джіляні, Імам Газалі, Мухйіддін Арабі, Абу Хасан Шазель, Шах Накшібенд, Імам Раббані (хай буде задоволений ними всіма Аллаг) .

Відкладаючи роз’яснення побаченого нами на інший час, промовимо на адресу цієї світлої особистості (мир йому і благо) побажання і вітання.

اللهم صل و سلم على هذا الذات النورانى الذى انزل عليه القران الحكيم من الرحمن الرحيم من العرش العظيم اعنى سيدنا محمدا الف الف صلاة و الف الف سلام بعدد حسنات امته على من بشر برسالته التورية و الانجيل و الزبور و بشر بنبوته الارهاصات و هواتف الجن و اولياء الانس و كواهن البشر وانشق باشارته القمر سيدنا و مولانا محمد الف الف صلاة و الف الف سلام بعدد انفاس امته على من جائت لدعوته الشجر و نزل سرعة بدعائه المطر و اظلته الغمامة من الحر و شبع من صاع من طعامه مئات من البشر و نبع الماء من بين اصابعه ثلاث مراتكالكوثر و سبح فى كفيه الحصاة و المدر و انطق الله له الضب و الظبى و الذئب و الجذع و الذراع و الجمل و الجبل و الحجر و الشجر صاحب المعراج و ما زاغ البصر سيدنا و مولانا و شفيعنا محمد الف الف صلاة و الف الف سلام بعدد كل الحروف المتشكلة فى الكلمات المتمثلة باذن الرحمن فى مرايا تموجات الهواء عند قرائة كل كلمة من القران من كل قارء من اول النزول الى اخر الزمان و اغفرلنا وارحمنا يا الهنا بكل صلاة منها امين امين امينالحجر و الشجر صاحب المعراج و ما زاغ البصر سيدنا و مولانا و شفيعنا محمد الف الف صلاة و الف الف سلام بعدد كل الحروف المتشكلة فى الكلمات المتمثلة باذن الرحمن فى مرايا تموجات الهواء عند قرائة كل كلمة من القران من كل قارء من اول النزول الى اخر الزمان و اغفرلنا وارحمنا يا الهنا بكل صلاة منها امين امين امينالحجر و الشجر صاحب المعراج و ما زاغ البصر سيدنا و مولانا و شفيعنا محمد الف الف صلاة و الف الف سلام بعدد كل الحروف المتشكلة فى الكلمات المتمثلة باذن الرحمن فى مرايا تموجات الهواء عند قرائة كل كلمة من القران من كل قارء من اول النزول الى اخر الزمان و اغفرلنا وارحمنا يا الهنا بكل صلاة منها امين امين امينقارء من اول النزول الى اخر الزمان و اغفرلنا وارحمنا يا الهنا بكل صلاة منها امين امين امينقارء من اول النزول الى اخر الزمان و اغفرلنا وارحمنا يا الهنا بكل صلاة منها امين امين امين

Друже! Докази, що підтверджують пророчу місію Ахмада (мир йому і благо), досить численні. Частина з них наведена в моєму трактаті, названому «Дев’ятнадцяте Слово». Про цю місії свідчать не тільки близько тисячі чудес (му’джіза), показаних цією людиною, і не тільки Коран, який має сорок сторін чуда, які роз’яснюються в моїй праці «Двадцять п’яте Слово», а й незліченні знамення Всесвіту.

Так, подібно до того, як незліченні аяти (знамення), написані у Всесвіті, свідчать про єдність Всевишнього, точно так само вони вказують і на пророчу місію Ахмада (мир йому і благо).

Наприклад, прекрасне мистецтво, видиме у Всесвіті, є твердим аргументом, що свідчить про пророчу місію Ахмада (мир йому і благо). Адже краса цих ошатних творінь вказує на прекрасне мистецтво і прикраси. Краса мистецтва і образів вказує на існування у Творця бажання прикрашати. «Прикрашати» як властива Творця якість вказує на Його любов до Своєї творчості. Ця любов є доказом того, що найпрекраснішим витвором є людина, оскільки вона удостоєна цієї любові і є її центром. Людина ж, будучи самим змістовним і дивним у творчому доробку, є певним розумним плодом дерева світобудови. Оскільки вона подібна до якогось плоду, то є кінцевою і найбільш змістовною одиницею серед елементів Всесвіту. З огляду на те, що людина є розумною і змістовною, погляд її глобальний, а розум – універсальний. Завдяки тому, що погляд її глобальний, вона бачить все древо світобудови цілком, і так як розум її універсальний, то вона розуміє цілі Творця. З усього цього випливає, що людина це особливий співрозмовник Творця.

Так, володар глобального погляду і осяяного розуму, що присвячує їх поклонінню і любові до Творця, що направляє їх на прославляння і високу оцінку Його мистецтва, і вдячності Йому за дари, що вимагає подяку за Свої дари і закликає Своїх рабів до поклоніння.

О, люди! Хіба є хоч якась вірогідність того, що характеризується наведеними якостями і особливостями високоповажний Моххамед (мир йому і благо) ні є тією винятковою особистістю, яка є особливим співрозмовником Творця?! І хіба серед великих представників людського роду, показаних вашою історією, є хто-небудь більш гідний цього ступеня?!

Про людей, чиї очі здорові і чиї серця не осліпли! Дивіться! У людському світі є дві «сфери» і дві «картини» .

Перша сфера – сфера Божественного панування (рубубіят) .

Друга сфера – сфера поклоніння і покори (Убуд) .

Перша картина – картина прекрасного мистецтва і творіння.

Друга картина – картина осмислення і високої оцінки.

Подивіться на зв’язок між цими сферами і картинами: сфера поклоніння і покори усіма силами працює в ім’я сфери панування; в свою чергу, картина осмислення, подяки та високої оцінки усіма своїми покажчиками спрямована до картини прекрасного мистецтва і блага. Після того, як ця істина побачена на власні очі, чи може розум допустити ймовірність того, що між главами сфер «Божественного панування» і «поклоніння» немає великого зв’язку? І хіба можливо, щоб у глави поклоніння, з повною щирістю службовця задумам Творця, не було б з Ним великого зв’язку, за допомогою якого між цими главами обох сфер відбувалися б спілкування і обмін? В такому випадку, явно встановлено, що глава поклоніння є найулюбленішим і найприйнятнішим людиною для Панування!

О, людино! Хіба можливо, щоб Творець, що прикрашає Свої творіння всіма видами щедрот і дарує стільки благ, що відповідають смакам і апетитам всіх живих істот, що не зволив і не взяв до уваги слова Свого найпрекраснішого і досконалого творіння? Оскільки воно поклоняється Йому з гарячим завзяттям, що приводить в захват небо і землю своєю високою оцінкою і прославлянням прекрасного мистецтва Творця, і доводить сушу і море до трепетного хвилювання своєї вдячністю і своїм звеличенням за дари?! Хіба можливо, щоб Творець не відповів на його подяку, не говорив з ним і, згідно з його здібностями, не зробив його імамом (ватажком) і наставником всіх створінь?!

[Рісале-і Нур  – “Месневі-і Нуріє”]